ΜΗΧΑΝΟΥΡΓΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

prev next
prev next

Τίποτα καλό δεν μπορεί να αποκτηθεί άκοπα και καμία δυσκολία δεν είναι αξεπέραστη όταν υπάρχει θέληση , υπομονή , επιμονή και σύμπνοια .

Σε αυτή τη ρήση βασίζεται η επαγγελματική δραστηριότητα μας και επιδιώκουμε να παρέχουμε υπηρεσίες βασισμένες σε αξιόπιστες μεθόδους με απώτερο σκοπό την επίτευξη ττων επιδιοκόμενων αποτελεσμάτων από τους πελάτες μας .

Με εφόδια την μακροχρόνια εμπειρία , την τεχνογνωσία , την υψηλή τεχνική κατάρτιση , την εξιδίκευση και την γνώση των στελεχών της , την αξιοποίηση μηχανημάτων ακριβείας και εργαλείων , η επιχείρηση επιθυμεί να αποτελέσει αρωγό σε κάθε βήμα της επιχειρηματικής προσπάθειας του κάθε πελάτη , παρέχοντας άρτιες αποτελεσματικά και οικονομικά συμφέρουσες λύσεις .

Η Τεχνική Θερμοπλαστική κατασκευάζει μηχανήματα απόλυτα αξιόπιστα και ασφαλή στη χρήση , σχεδιασμένα σύμφωνα με τα τρέχοντα ευρωπαικά εναρμονισμένα πρότυπα . Ο εκσυγχρονισμός και η διαρκείς βελτίωση εξασφαλίζει την παραγωγή υψηλή απόδοσης μηχανημάτων και κατασκευών ασφαλών στη χρήση .

Η εταιρεία μπορεί να κατασκευάσει - επισκευάσει μηχανές extruder και βοηθηικές μηχανές , κανόνια ( φούρνους ) , κοχλίες έως Φ300 mm και μήκος έως 5 μέτρα . Τυπογραφικά κύλινδρα φλεξογραφίας , κεφαλές PVC , προφίλ , PP , πελετάιζερ , κεφαλές μονοστρωματικές , δυστροματικές , επίσης φίλτρα και κεφαλές αναγέννησης , κομβία κοχλίων και δικόχλιων , γρανάζια ( ελικοειδή και ίσια οδόντωση ) απο 30mm έως 1200mm διάμετρο . Μαχαίρια και ρότορες σπαστήρων , ατέρμονες , καθώς και πάσης φύσεως εξαρτήματα .
Κατεργασίες cnc στο κέντρο κατεργασίας DMG MORI CMX600V